Hoe kunnen problemen met daken, platen en andere bekledingen worden opgespoord?

Zoals je ziet, veroorzaakt het bestaan van pathologieën in de daken verschillende problemen voor een gebouw. Om deze problemen te verhelpen, is de eerste stap de identificatie ervan. Deze taak is echter niet altijd zo eenvoudig, omdat in sommige gevallen pas wordt ontdekt dat de daken en dakplaten niet goed werken wanneer zich ongewenste situaties voordoen. Normaal gesproken verschijnen er in het gebouw pathologieën die verband houden met de aanwezigheid van vocht, zoals infiltraties, vlekken, lekken en afbladderen van de verf. Het ideale is om periodieke inspecties van de daken uit te voeren om na te gaan of er geen gebroken dakpannen zijn. 

Welke problemen hebben daken?

Als het dak van het gebouw een dakpan is, worden deze pathologieën gewoonlijk veroorzaakt door het falen van het waterdichtingssysteem, dat periodiek opnieuw moet worden aangebracht, aangezien deze oplossing een houdbaarheidsdatum heeft. 

Tenslotte is het mogelijk dat er pathologieën optreden in de dakstructuur. Zelfs als het dak onderhoud goed wordt uitgevoerd, is het denkbaar dat het na verloop van tijd gaat rotten.  Houten constructies kunnen rotten wanneer ze in aanraking komen met vocht. Metalen constructies hebben daarentegen een langere levensduur, maar als er geen periodiek onderhoud wordt uitgevoerd, kan er corrosie optreden.